Naše certifikáty

Náš tím má mnohoročné, medzinárodné skúsenosti z rôznych oblastí vzdelávania a rozvoja jednotlivcov.
Opierame sa o skúsenosti, know-how, kontinuálne štúdium a prácu na sebe, slovom PROFESIONALITU a veríme, že bude pre vás inšpiráciou.

Business Coaching College

Výcvik v systemických konšteláciách

Facilitácia kontaktu a podporujúcej interakcie

The Rocket Model

Kontakt

+421 904 983 101

info@progressotime.sk

Bratislava