Nexteria Leadership Academy

Referencie

Triednicka hodina prebiehala vo výbornej nálade v príjemných priestoroch a výborné hodnotenie si zaslúžila predovšetkým preto lebo som vďaka nej lepšie pochopil svoje silné stránky v tíme.

Lektori priniesli dobrú atmosféru, boli vtipní, praktickí zo života...pýtali sa, využívali viaceré formy práce (kreslili, vysvetľovali, kládli otázky...proste bolo to interaktívne) a najmä pre mňa poučné, že si odnášam konkrétne podnety do života.

Páčilo sa mi, že sme skúmali hlbšie samých seba a veľa sa dozvedeli aj o iných. V priateľskej atmosfére sme krátko načreli naše plány, obzreli sme sa spolu do minulého semestra.

Páči sa mi koncept triednych lektorov, ktorí s nami pracujú dlhodobo.

Progresákov poznáme, majú empatický a inšpirujúci prístup. Nútia nás rozmýšľať, kladú nám správne otázky a odpovede nachádzame sami.

Boli skvelí, energickí, pozitívni, trpezliví a zdravo inteligentní v tom zmysle, že mali veľký knowledge ale nepýšili sa tým.

Najlepšie mi na tomto kurze prišlo snáď to, že mi vôbec neprišiel ako kurz. Tým chcem povedať, že som bol vtiahnutý do deja natoľko, že som stratil pojem o čase a ani po dvoch hodinách som nemal pocit, že by ma stálo nejakú energiu venovať pozornosť obsahu.

Kontakt

+421 904 983 101

info@progressotime.sk

Bratislava