Podpora reformy školstva

Referencie

Vynikajúce...najlepší workshop aký som zažila nielen v rámci Komenského inštitútu, ale aj celkovo. Okrem nadupaného obsahu, logickej štruktúry, vyšperkovaných metód som s úžasom sledovala lektorské zručnosti Martina a Aicul. A hlavne bola to sranda. Takýto druh vzdelávania by mal absolvovať každý učiteľ už na vysokej škole.

Naučila som sa ako vytvoriť = vyskladať zážitkovú hodinu. Taktiež som sa naučila čo je to vlastne reflexia a ako efektívne ju robiť a zahrnúť do vyučovacej hodiny. Posilnila som si svoje lektorské zručnosti. Postupne sa snažím včleniť do vyučovacie procesu všetky získané vedomosti i zručnosti. O niektoré som sa pokúsila hneď v pondelok po workshope, ešte musím na sebe popracovať.

Lektori boli vynikajúci, dokázali reagovať na naše potreby. Veľmi oceňujem, že sme sa o zážitkovom a interaktívnom učení nielen rozprávali, ale mohli si ho priamo zažiť.

Najväčší zážitok mám z vlastného zlyhania pri skupinovej práci, takže si viem omnoho reálnejšie predstaviť, aké ťažké to majú deti. Takže v prvom rade budem pracovať na stmelovaní kolektívu v triede.

Oceňujem precíznosť a citlivosť lektorov s akou pristupovali k našim problémom.

Oceňujem profesionalitu, aktívne vypočutie, obohacujúcu reflexiu. veľa som sa naučila. Určite doporučím učiteľom ako kvalitné vzdelávanie. Milo som bola prekvapená z Vášho záujmu byť s tímom KI aj mimo procesu vzdelávania... Bolo zaujímavé spoznať Vás. Vďaka aj za túto príležitosť.

Prácu lektorov hodnotím veľmi pozitívne. Perfektne zvládnuté prepájanie teórie s praktickými ukážkami. Celý workshop sa niesol v uvoľnenej atmosfére, za čo vďačím lektorom. Lektori sa skvele dopĺňali.

Kontakt

+421 904 983 101

info@progressotime.sk

Bratislava